Over Van Oort

Ger van Oort werkt in opdracht aan beeldende-kunstprojecten op locatie. Onder meer bij beeldende-kunstfestivals en land art-initiatieven. Maar ook op theaterfestivals, met projecten die een crossover zijn van beeldende kunst en andere kunstdisciplines. Bij deze projecten gaat het steeds om voorstellingen op een bijzondere locatie. Daarin speelt de wisselwerking tussen haar werk en de omgeving – de sfeer, het gebouw, de natuur, de betekenis van de plek, de inhoud van de theater/muziek/dansvoorstelling – een grote rol.

Onder de naam Van Oort-producties heeft Ger van Oort voor een aantal projecten ook de productie in handen gehad – van concept tot en met de uiteindelijke uitvoering. Deze interdisciplinaire producties spelen zich steeds af op bijzondere locaties en Ger van Oort is daarin altijd op zoek naar de ideale combinatie waarin haar eigen discipline, beeldende kunst, en de andere kunstdisciplines gelijkwaardig zijn aan elkaar. Vanaf de eerste stap, (de ontwikkeling van het concept) tot aan de laatste stap (de uiteindelijke presentatie in de vorm van een voorstelling) wordt nauw samengewerkt. Vanuit ieders discipline dagen de betrokken kunstenaars elkaar uit om buiten de gebaande paden te treden. In elke ontwikkelingsfase gaan zij opnieuw de dialoog aan en wordt er een koppeling gemaakt tussen de disciplines om de juiste vertaalslag naar de presentatievorm te maken.

De kunstwerken/installaties van Ger van Oort zijn gebaseerd op de elementen, de eigenheid en de sfeer van de locatie. Zij gebruikt materialen die voorhanden zijn op de locatie of materialen die goed bij de locatie passen, maar ook materialen die juist contrasterend werken, om zo de sfeer en de eigenheid van de locatie te versterken.