Gedenkkastjes

In opdracht maakt Ger van Oort gedenkkastjes. Nabestaanden leveren haar daarvoor voorwerpen die nauw verbonden zijn met de overledene en waaraan zij een bijzondere waarde hechten. Met deze voorwerpen maakt zij een installatie in een vitrinekastje. Om de juiste sfeer te kunnen treffen, gaan daar enkele gesprekken aan vooraf.

In de la van het dressoir van mijn ouderlijke huis heeft jarenlang een oude ijzeren kanonskogel gelegen. Mijn vader had die ooit bij het ploegen op het land gevonden. Als je de la open deed, bleef de kogel, doordat die zo zwaar was, maar rollen en rollen. Die rollende kogel herinner ik me vanaf mijn vroegste jeugd. Deze kogel symboliseert voor mij de nagedachtenis aan mijn vader. In plaats van die kogel in een schoenendoos te bewaren, wilde ik er een kunstwerk van maken als eerbetoon aan hem. (Ger van Oort)

ger-farwell-home-feature-1Fotografie: Peter Cox                                                                                                         Farewell

 

Opdracht voor Ilse Ariëns

Ilse Ariëns liet een gedenkkastje maken voor haar man Hans, ter nagedachtenis aan zijn vader; die in het verleden als missionaris naar Irian Jaya werd gezonden.

Hans’ vader overleed een paar jaar voordat ik Hans leerde kennen. Op onze huwelijksreis zijn we in zijn voetsporen getreden en door Iran Jaya getrokken. We hebben van Papoea’s en missionarissen verhalen over hem gehoord en in een huis geslapen wat hij veertig jaar geleden bouwde. Dankzij het kastje hebben we iets tastbaars van Hans’ vader in huis. Zo is hij weer aanwezig in de familie. Ook voor onze kinderen heeft het veel waarde. Ze kunnen zich nu iets voorstellen bij de opa die ze nooit gekend hebben. (Ilse Ariëns)

ger-gedenk-ilse3

 

Boekpublicatie

Uitgave ‘OH MY GOD’, van uitg. Stichting vormgeversoverleg i.o.v. MU Eindhoven